A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü J V Y Z
ADR - Kənar müdaxilə ilə yanan və partlayıcı maddələrin daşınması qaydaları
Nəqliyyat vasitələrinin və sürücülərin daşınması üçün zəruridir. Sənədlərin axtarıldığı bir standartdır.

Dərslərinə görə aşağıda verilmişdir;

Sinif 1: Partlayıcı maddələr
Sinif 2: Qazlar
Sinif 3: Yanan mayelər
Sinif 4.1: Yanan bərk cisimlər
Sinif 4.2: Öz-özünə yanan maddələr
Sinif 4.3: Su ilə təmasda yanan maddələr
Sinif 5.1: Yanan (Oksidləşən) Maddələr
Sinif 5.2: Üzvi peroksidlər
Sinif 6.1: Zəhərli maddələr
Sinif 6.2: Yoluxucu maddələr
Sinif 7: Radioaktiv maddələr
Sinif 8: Aşındırıcı (Asidik) maddələr
Sinif 9: Fərqli təhlükələri olan maddələr