A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü J V Y Z
Dozvola
Ölkələrin bir -birləri arasında istifadə etdikləri TIR -ların tranzit keçidi sənədidir. Ölkələr qarşılıqlı olaraq illik Dozvola Sertifikatı haqqını ödəyirlər. Bu sənəd üzrə
təyinat alan TIR-lar ölkələrdən tranzit yük daşımalarını həyata keçirə bilərlər.
DAP (Yerdə Çatdırılır)
Malların, sığortanın, yüklərin və daxili nəqliyyatın dəyəri pullu, bütün nəqliyyat növlərində, o cümlədən çoxlu nəqliyyat növlərində istifadə olunan Beynəlxalq ticarətdə çatdırılma formasıdır. Satıcının malları gəlişini təyin etdiyi yerdəki nəqliyyat vasitəsindən boşaltmadan alıcının ixtiyarına buraxmaqla təslim olmaq deməkdir. Satıcı, təyin olunmuş malların gəlməsi yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar bütün zərərləri və xərcləri öz üzərinə götürür. satıcının gəlişi təyinat yerinə qədər bütün xərcləri daşıyır, ancaq alıcının ölkəsindəki gömrük əməliyyatlar və xərclər alıcıya aiddir. 
DAT (Terminalda Çatdırılır)
 Malların, sığortanın, yüklərin və daxili nəqliyyatın dəyəri. pullu, bütün nəqliyyat növlərində, o cümlədən çoxlu nəqliyyat növlərində istifadə olunur. Beynəlxalq ticarətdə çatdırılma formasıdır. Satıcının malları gəlişini təyin etdiyi limanda və ya yerində təyin olunmuş terminala gələn nəqliyyat vasitəsindən malların alıcının ixtiyarına verilərək boşaldılması edilmiş deməkdir. DAT, malların alıcısı və satıcısı tərəfindən müəyyən edilir. Terminal nöqtəsində boşaltma xərcləri satıcı tərəfindən ödənilir. Alıcının ixtiyarına verilir.
DDP (Çatdırılmış Duty Ödənişli)
Malların dəyəri, sığorta, yük və daxili göndərişlər, pullu, bütün nəqliyyat növlərində, o cümlədən çoxlu nəqliyyat növlərində istifadə olunur. Beynəlxalq ticarətdə çatdırılma formasıdır. Satıcının çatdırmaq öhdəliyi, Mallar idxal edildiyi ölkədə təyin olunan yerdə sifariş üçün hazır saxlanıldıqda başa çatır. Satıcı, malların o vaxta qədər daşınması, idxal gömrüyündən keçməsindən məsuldur. Tələb olunan vergilər, rüsumlar və digər xərclər daxil olmaqla risk xərcləri öz üzərinə götürməlidir.